Đỗ Thị Hà

Bố tân Hoa hậu lên tiếng trước tin đồn mua giải, gia đình cấm yêu đương khi đang học